Våra Goldenvalpar

Vår riktlinje är att föda upp glada och friska hundar, som följer Golden Retriever rasstandard.
Vi använder själva våra hundar till apportering och lydnad.
Det är en självklarhet att vi endast avlar på friska hundar och säljer enligt SKK:s rekommendationer.